Voor rapportageplichtige ondernemingen

CO2 Rapportage in UB-NEXT

Om ook voor de Scope 3 emissies aan de geldende CSRD verplichting te voldoen, biedt UB-NEXT Scope 3 CO2 emissie calculatie als geïntegreerd onderdeel van UB-NEXT calculatie en offerte software. Voor rapportageplichtige ondernemingen én hun leveranciers.

Koppeling & Integratie

UB-NEXT is flexibel aansluitbaar op het eigen rapportagesysteem en die van leveranciers. Via file-uitwisseling of API.

Data analyse

Inzicht in onderliggende data ter ondersteuning van CO2 geoptimaliseerd product design, product management en feitelijk gestuurde gesprekken.

Life Cycle Inventory

UB-Next splitst de CO2 rapportage op naar Life Cycle Inventory (LCI: Production, customer use, transport, recycling).

Accountability & Traceability

Altijd inzicht in gehanteerde brondata en aannames. Dit geeft duidelijkheid over de totstandkoming van CO2 emissie calculatie.

Voor je leveranciers

Leveranciers die UB-NEXT gebruiken rapporteren geautomatiseerd de CO2 emissies van de diensten en producten die je afneemt.

Share on social media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin